Lidmaatschap

REGISTRATIE NIEUWE LICENTIE

The Inuit Trail licentie 2023-2024 aanvraag

De inschrijvingen moeten verplicht ingediend worden vanaf 5 juli 2023 en ten laatste op 25 augustus 2023. 
Het lidgeld per jaar bedraagt voor

- nieuwe leden: €45,-

- Steunende leden en leden van eenzelfde familie onder één dak: € 25,-

- Jeugd onder 15 jaar gratis


Vanaf het tweede jaar bedraagt het lidgeld: €35,-


Door het lidgeld te betalen verklaart de aanvrager zich akkoord met de statuten en reglementen van The Inuit Trail. Een exemplaar is beschikbaar via het bestuur.
Tijdens wedstrijden, trainingen of andere mushing activiteiten, is de musher verplicht zijn/haar licentie, stamboom en vaccinatieboekje van alle honden beschikbaar te stellen voor de dierenarts en/of de organisatoren.
De aanvrager verbindt zich ertoe een familiale aansprakelijkheidsverzekering te nemen en een kopie van het contract te kunnen voorleggen aan de organisatoren.
Het is ook verplicht de step, kart of fiets beschikbaar te stellen om voor de wedstrijd te worden gecontroleerd door de verantwoordelijken van de organisatie op de goede werking en toestand van het materieel.

 

***

Uw betaling 

The Inuit Trail vzw/asbl - Bank CRELAN

BE73 8508 2709 6160

Met de vermelding:

TIT-licentie seizoen 2023-2024 seizoen + uw naam