Information

Beste leden,

 

Met genoegen brengen wij jullie op de hoogte dat de fusie tussen Brussels Mushing vzw en The Inuit Trail vzw een feit is.

Brussels Mushing is een club met een rijke geschiedenis die zelf is ontstaan uit de Siberische Husky club. Zij zijn al jaren een vertrouwde partner in de Belgische mushing scene.

Wij hebben een weloverwogen keuze gemaakt en we hebben er alle vertrouwen in dat we een goede toekomst tegemoet gaan.

Wij zullen verder blijven samengaan onder de naam The Inuit trail vzw.

Zelfs door deze groei is het mogelijk om dezelfde service te kunnen aanbieden en dit zelfs in de twee landstalen.

Dit brengt voor jullie geen zichtbare veranderingen met zich mee en zal voor jullie een positieve invloed hebben.

Als jullie vragen hebben kunnen jullie dit doen op volgend email. inuit@skynet.be.

 

 

Chers membres,

Nous avons le plaisir de vous informer que la fusion entre Brussels Mushing asbl et The Inuit Trail vzw est un fait.

Brussels Mushing est un club avec une histoire riche qui lui-même est issue du club des Husky sibériens.

Ils sont un partenaire de confiance de la scène mushing belge depuis des années.

Nous avons fait un choix mûrement réfléchi et nous sommes convaincus que nous pouvons espérer un bel avenir.

Nous continuerons sous le nom de The Inuit trail vzw.

Même en raison de cette croissance, il est possible d'offrir le même service et ce même dans les deux langues nationales.

Cette fusion ne vous apportera aucun changement visible et aura un impact positif sur vous.

Si vous avez des questions, vous pouvez le faire par e-mail. inuit@skynet.be.

 

Het bestuur.

Fusie tussen Brussels Mushing en The Inuit Trail

Fusion entre Brussels Mushing et The inuit Trail